Dziennik SMS

Na początku stycznia ma zostać wprowadzony edukacyjny projekt, który zrewolucjonizuje zarządzanie oświatą w Radomiu. Obejmie między innymi wdrożenie e-dzienników dla nauczycieli i kierowany do rodziców system powiadomień SMS o ocenach i nieobecnościach uczniów.

Nowoczesność polskiej edukacji?

Od nowego roku radomski nauczyciel wpisze oceny, frekwencję oraz uwagi i pochwały ucznia do elektronicznego dziennika. Każdy rodzic, który wykupi uprzednio system powiadomień (w formie elektronicznej bądź SMS) będzie na bieżąco śledzić postępy dziecka w nauce oraz dowie się o szkolnych wycieczkach i planowanych opłatach na potrzeby szkoły.

Wykup pakietu SMS pozwala na możliwość ustalenia dokładnego dnia i godziny przychodzenia informacji, włącznie z ich tematyką i częstotliwością. Rodzic może otrzymać wiadomość, gdy nauczyciel zaznaczy obecność dziecka w e-dzienniku – opcja samoczynnych powiadomień o tyle ułatwia sprawę, że po pojawieniu się nowych statystyk informacje przychodzą automatycznie. Oczywiście opiekun może wybrać też klasyczne, cotygodniowe powiadomienia, a nawet z własnej inicjatywy wysłać kod identyfikacyjny, który odpowiada dziecku i sprawdzić czy zjawił się w szkole.

Uczniowie nie będą mogli pozwolić sobie na brak informacji o planowanych zebraniach, ocenach niedostatecznych czy uwagach. Pozwoli to rodzicom wcześniej reagować na problemy w nauce, a jednocześnie zwiększy bezpieczeństwo dziecka. Z kolei większa kontrola nad podopiecznymi sprawi, że młodzież może poczuć się ograniczana, a kontakt rodziców z nauczycielami zostanie zmniejszony wyłącznie do wywiadówek.

To nie pierwszy taki projekt

Całkowity koszt radomskiego projektu wyniósł 5,8 mln zł. Obecnie e-dzienniki i dzienniki SMS dostępne są w 16 z 70 szkół. Do tej pory 1/3 rodziców zapisała się do systemu. Mimo niewielkich liczb powiadomienia wprowadzane są w innych rejonach Polski. Regularnie wdrażają je wielkopolskie placówki: w Pleszewie czy Pile. Mobilne dzienniki działają również w liceach Zielonej Góry i Wągrowca, a także kilku szkołach podstawowych Zawiercia. Z programu „Dziennik SMS” skorzystała między innymi Szkoła Podstawowa nr 8, a wprowadzanie innowacji wyłącznie pozytywnie komentowali nauczyciele zadowoleni z przyspieszenia edukacyjnych procesów, a także dyrekcja, która na bieżąco może kontrolować ich pracę.